Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

OFERTA

Nasze usługi

Nasze usługi wspierają i pobudzają przedsiębiorczość. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi.

Aktualności