O firmie

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego PPPT S.A. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania zawartości serwisu internetowego www.pppt.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych prezentowanych w niniejszym serwisie.

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego PPPT S.A. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania zawartości serwisu internetowego www.pppt.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych prezentowanych w niniejszym serwisie.

Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PPPT S.A.

PPPT S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie PPPT S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. PPPT S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu PPPT S.A.