Oferta

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług rozwojowych ​na rzecz wsparcia i pobudzania przedsiębiorczości. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi.