Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna

09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 39

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy

KRS 0000212700
NIP: PL 774-28-16-545
REGON: 611418962

Kapitał zakładowy: 63.917.960,00 zł (opłacony w całości)