O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
ORLEN S.A. 3.195.898 50%
Miasto Płock – Gmina Płock 3.195.898 50%