O firmie

Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny (PPPT) to nowoczesna przestrzeń rozwoju biznesu i innowacji. Zostaliśmy powołani jako wspólne przedsięwzięcie miasta Płocka oraz Grupy ORLEN. Nasza misja koncentruje się na tworzeniu dogodnych warunków dla wspierania przedsiębiorczości i promowania innowacji w subregionie płockim. Dążymy do dynamicznego stymulowania lokalnego biznesu oraz wspieramy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.

Współpracujemy z przedsiębiorcami, wspierając ich we wdrażaniu i rozwoju nowych produktów, technologii i usług. Nasze cele realizujemy działając na wielu płaszczyznach, aby dostarczać kompleksowe rozwiązania oraz odpowiadać na ciągle ewoluujące potrzeby rynku.

Aktywnie działamy na rzecz podnoszenia kwalifikacji i konkurencyjności naszych partnerów - startup'ów, osób stawiających pierwsze kroki w biznesie, a także doświadczonych managerów i firm, o ugruntowanej pozycji na rynku. Nasz Program Akceleracyjny "Start in Park" stanowi katalizator sukcesu, umożliwiając firmom na początkowych etapach rozwoju osiągnięcie swojego pełnego potencjału.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

Aktualności