Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
XX Wydział Gospodarczy KRS 0000212700
Kapitał zakładowy: 63.917.960,00 zł (opłacony w całości)
NIP: PL 774-28-16-545
REGON: 611418962